"Mahti ei joua maan rakohon, vaikka mahtajat menevät." Kalevalan kulttuurihistoria

Poliittinen Kalevala

Kalevalan marxilaiset tulkinnat

Lyhennetty Kari Sallamaan artikkelista Kalevala Marxin valossa ja varjossa.
Kalevalan kulttuurihistoria, SKS 2008.

Koska työväenliike oli yksi fennomanian tyttäristä, on ymmärrettävää että se löysi käytevoimakseen myös Kalevalan. Sen oli porvarillisten tulkintojen vastapainoksi löydettävä omia painotuksiaan. Tämä saattoi tapahtua toisaalta samaistumalla kapinallisen Kullervon hahmoon, toisaalta korostamalla eepoksessa nähtyä työn ja rauhantahdon eetosta. Runsaassa työväenlehdistössä ja vuotuisjulkaisuissa kirjoiteltiin Kalevalasta, mutta pääosin samalla tavalla rutiininomaisen reprodukoivasti kuin porvarillisissa fennomaaniliikkeissä. Vasta kehittyneempi työväenliikkeen institutionaalistuminen mahdollisti varsinaisen tutkimuksen ja työväelle merkityksellisten tulkintojen hahmottamisen.


KKuvalähde: Arkkivoltti, Kari Lehtonen
sivun alkuun

"Mahti ei joua maan rakohon, vaikka mahtajat menevät." Kalevalan kulttuurihistoria