Kalevalan kulttuurihistoria
 
Kalevalan kulttuurihistoria
 

Toimittaneet Ulla Piela, Seppo Knuuttila ja Pekka Laaksonen
SKS, Helsinki 2008

Kuvalähde: Arkkivoltti, Kari Lehtonen

Kalevalalla on pysyvä paikka suomalaisessa kulttuurissa. Kansalliseepos luo ja ylläpitää mielikuvia kansakunnan juurista. Useat instituutiot ja traditiot – uskonto, politiikka, koulut, tiedotusvälineet, järjestöt, yritykset – ovat hyödyntänet Kalevalaa julkisuuskuvassaan ja toiminnassaan.

Kalevalan kulttuurihistoria alkaa runonlaulajista, runonkerääjistä ja Elias Lönnrotista. Kansallisten ja poliittisten tulkintojen lisäksi teoksessa syvennytään kansalliseepokseen taiteissa, tutkimuksessa ja populaarikulttuurissa. Artikkeleissa valotetaan myös Kalevala-keskusteluja, joiden taustat liittyvät suomalaisen yhteiskunnan murroksiin, eri sukupolvien elämänkokemuksiin sekä eepoksen tulkintatraditioihin.

Kalevala on suomalaisuuden symboli, tuttu ja samalla vieras. Kalevalan kulttuurihistoria -teos osoittaa, kuinka monin tavoin kansalliseeposta on tulkittu, käytetty ja koeteltu. Teos tarjoaa myös tuoreita näkökulmia sellaisiin kansallisen menneisyyden pohdintoihin, jotka ohjaavat meitä nykyisyydessä ja opastavat tulevaisuuteen.

Kalevalan kulttuurihistoria on Kalevalaseuran aloitteesta ja toimesta syntynyt teos, jossa Kalevalan, kulttuurielämän ja yhteiskunnallisen todellisuuden vuorovaikutusta tarkastellaan jatkuvasti uusiutuvana, dynaamisena suhteena. Teoksessa Kalevalan tulkintoja ja merkityksiä lähestytään viidestä näkökulmasta, jotka ovat dialogisessa suhteessa toisiinsa. Jaksoissa paneudutaan erityisesti Kalevalan taiteellisiin, kansallisiin, poliittisiin, tutkimuksellisiin sekä eeposta kertaaviin, uusiin, väheksyttyihin ja torjuttuihin tulkintoihin. Jokainen jakso rakentuu 3 – 6 laajasta artikkelista sekä lukuisista, kiinnostavia yksityiskohtia syventävistä tietolaatikoista. Kirjassa on runsas kuvitus.Kuvalähde: Arkkivoltti, Kari Lehtonen
Kuvalähde: Arkkivoltti, Kari Lehtonen

Teoksen kirjoittajat ovat Kalevalan ja sen kulttuurihistorian parhaita asiantuntijoita. Kalevalan kansallisista tulkinnoista kirjoittavat Pertti Karkama, Kati Mikkola ja Derek Fewster ja poliittisista tulkinnoista Pertti Anttonen, William Wilson, Mikako Iwatake sekä Kari Sallamaa. Runolaulajien estetiikasta sekä Kalevala-aiheiden tulkinnoista kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja musiikissa kirjoittavat Senni Timonen, Kari Sallamaa, Riikka Stewen ja Kalevi Aho. Elias Lönnrotin työtä ja Kalevalan asemaa kansanrunouden tutkimuksessa jäljittävät Pekka Laaksonen, Anna-Leena Siikala, Jouni Hyvönen sekä Satu Apo. Kalevalan ja eepos-idean kertautuvuutta  pohtivat Seppo Knuuttila, Kristin Kuutma, Irma-Riitta Järvinen, Jöns Carlson, Risto Turunen sekä työryhmä Kari Immonen, Kari Kallioniemi, Kimi Kärki, Kimmo Laine ja Hannu Salmi.

Teos on tarkoitettu kaikille Kalevalan tulkinnoista ja sen monista merkityksistä kiinnostuneille. Se on myös monipuolinen lähdeteos yhteiskuntatieteen, perinteen-, kirjallisuuden- ja taiteentutkimuksen asiantuntijoille, opiskelijoille ja opettajille.


 

Kalevalan kulttuurihistorialle myönnettiin keväällä 2009 Valtion tiedonjulkistamispalkinto.

”Kalevalan kulttuurihistoria pystyi vakuuttamaan arvioijat. Se on kattava ja monipuolinen perustietopaketti, mutta se avaa uusia ja rohkeita näkökulmia kansalliseepoksen ymmärtämiseen. Kalevalaa on tarkasteltu esimerkiksi marxilaisen tulkinnan valossa ja varjossa sekä Lotta Svärd -järjestön naiskuvasta käsin. Oman lukunsa on saanut myös Kalevalan salainen oppi – teosofiaan, antroposofiaan ja kansanrunouteen kietoutuva myyttinen tulkinta.”
Ote Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan palkintaperusteista.

”Kalevalan kulttuurihistoria vangitsee lukijan”.
Aamulehti

”Unohda tunkkaiset esitykset Suomen kansalliseepoksesta. Hienosti kuvitettu Kalevalan kulttuurihistoria tekee Elias Lönnrotin elämäntyölle kunniaa selvittelemällä nationalismin, politiikan ja taide-elämän kytköksiä.”
Ylioppilaslehti

”Kalevalan kulttuurihistoria on oiva kurkistusikkuna kulttuuriimme, identiteettiimme ja itseymmärryksemme vaiheisiin.”
Karjalainen

Kirjan voi tilata  Siirry sivulle SKS:n verkkokirjakaupasta

Kuvalähde: Arkkivoltti, Kari Lehtonen
sivun alkuun

Kalevalan kulttuurihistoria