SAMPO – ETT BROKIGT UNDERVERK

huvudmeny

xx.

 

Berättelsen om Sampo börjar när Pohjolas husmor Louhi lovar att se till att Väinämöinen kommer tillbaka till Kalevala om han skaffar fram en lyckobringande Sampo åt henne. Mirakelmaskinen ska vara en kvarn som ger rikedomar och som ur sitt innandöme trollar fram säd, salt och pengar.

När Väinämöinen har kommit hem övertalar han smeden Ilmarinen från sin by att utföra den omöjliga uppgiften. Men Ilmarinen lyckas i sitt uppdrag och männens färd mot Pohjola tar sin början.

I Pohjola för Louhi sin skatt i säkert förvar bakom lås och bom i en stenig backe. Där mal Sampo mångahanda rikedomar till folket i Pohjola. När kalevalaborna senare inser maskinens förträfflighet, beslutar de sig för att anfalla Pohjola och ta tillbaka Sampo. Men i de våldsamma sjöstriderna förstörs Sampo. Men berättelsen om Sampo och dess rikedomar lever kvar.

Uppgift:

Smid en Sampo!

 

© 2010   information om webbplatsen
Kalevalasällskapet   www.kalevalaseura.fi
Modersmålslärarförbundet   www.aidinkielenopettajainliitto.fi
suomeksi  på svenska  eesti keeles