featured image

Vuosikirja 102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus

Tulossa lokakuussa: Kalevalaseuran vuosikirja 102. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen. Kansi: Vesa Loikas, Tasapaino (New York 2013). Kannen suunnittelu ja taitto: Markus Itkonen.

Vaihtoehtoinen teksti

Perinnettä ja kirjallisuutta eivät rajat pidättele. Ylirajaisuus on esimerkiksi maantieteellistä, symbolista tai kielellistä liikettä ja toimintaa. Erilaiset kulttuuriset käännökset ja siirtolaisperinne kytkeytyvät ylirajaisuuteen. Ylirajaisuus on hedelmällinen tulokulma myös kirjallisten tekstien monikielisyyttä ja monimuotoisia kulttuuri-identiteettikysymyksiä tarkasteltaessa. Kalevalaseuran vuosikirjassa 102 tutkitaan muun muassa ihmisten muuttoa ja paluumuuttoa, esineiden siirtymistä yli rajojen ja musiikillisen kulttuurin paikkoja. Samalla pohditaan, millä tavoin ylirajaisuuden tutkimus rikastuttaa kansallisten tieteiden piirissä syntyneitä oppialoja.

Kalevalaseuran vuosikirjat vuodesta 1980

2023
102

Kansallisesta ylirajaiseen. Kulttuuri, perinne ja kirjallisuus

Tulossa lokakuussa: Kalevalaseuran vuosikirja 102. Toimittaneet Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Tuomas Martikainen. Kansi: Vesa Loikas,

2022
101

Kaanon ja marginaali. Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet

Kalevalaseuran vuosikirja 101. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Lotte Tarkka. Kansi: Taija Goldblatt, Orangerie (2018). Kannen suunnittelu

2021
100

Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin

Kalevalaseuran vuosikirja 100. Toimittaneet Niina Hämäläinen ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2021.

2020
99

Tuolla puolen, siellä jossakin. Käsityksiä kuvitelluista

Kalevalaseuran vuosikirja 99. Toimittaneet Ulla Piela ja Petja Kauppi. SKS, Helsinki 2020.